ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

Ανανέωση άδειας ΤΑΞΙ

 

Η ειδική άδεια οδηγού ταξί ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες.

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.

(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

3. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.

(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

4. Α.Φ.Μ.

5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή

αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου.

(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

6. Ειδική άδεια οδηγού ταξί (Την πρωτότυπη).

7. Παράβολο 30€  για την επανέκδοση ειδικής κάρτας (από δημόσιο ταμείο).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

 

1. Το δίπλωμα οδήγησης πρέπει απαραίτητα να είναι σε ισχύ.

2. Η Ειδική Άδεια Οδηγού Ταξί ανανεώνεται μόνο στην υπηρεσία που έχει

εκδοθεί.

3. Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, τότε

υποβάλλεται το Πενταπλάσιο σε πόσο Αποδεικτικό είσπραξης δημοσίου

ταμείου

4. Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών, τότε ο

κάτοχος είναι υποχρεωμένος να ξαναδώσει εξετάσεις για την επανέκδοση

της.

 

TOP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress