ΑΠΩΛΕΙΑ – ΚΛΟΠΗ

Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής

Εάν χάσατε την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (απώλεια, κλοπή) και δεν

παρακρατείτε από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική αρχή, μπορείτε να

καταθέσετε δικαιολογητικά για επανέκδοση της αδείας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).

(Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.

(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

3. Α.Φ.Μ.

4. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την

περιγραφή αιτήματος.

(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης .

(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

6. Παράβολο 30€  από Εθνική Τράπεζα για έκδοση νέου

διπλώματος.

7. Παράβολο 18€  για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο

ταμείο).

  1. Παράβολο 30€  από Εθνική Τράπεζα για απώλεια διπλώματος.
TOP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress