Κατηγορία ΑΜ

Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα: Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.
Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:  21 θεωρητικά ΚΟΚ (αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα),  10 θεωρητικά ΜΟΤΟ και  14 πρακτικά ΜΟΤΟ .
* Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδοθεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης Ερωτηματολογίου 2, σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης τριάντα (30).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Να έχει την κανονική του διαμονή      στην Ελλάδα.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης,      ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  • Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της      ηλικίας του
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις      σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α.
  • Να επιτύχει σε θεωρητική και      πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

2. Παράβολο 90 € + 30 € από την Εθνική Τράπεζα

3. Παράβολο10 € + 10 € από την Εθνική Τράπεζα

4. Διπλότυπο Παράβολο 18 €  από τo Δημόσιο Ταμείο

5. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.


Επιστροφή

TOP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress