Κατηγορία ΒΕ και Β96

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία “B+E”.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή      στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης,      ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων      των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας      οδήγησης κατηγορίας Γ ή Δ τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της      ηλικίας του.
 • Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση,      μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες      διαβατηρίου
 • Παράβολο 30 €  από την Εθνική Τράπεζα
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του      διπλώματος
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της      αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη      Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια      οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος
 • Παράβολα Δημοσίου Ταμείου      (περιλαμβάνονται στον φάκελο )

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται

Πρακτικά: 8 ώρες


Επιστροφή

TOP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress