Κατηγορία C

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Να  έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή      κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας,  Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον.
  • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης      οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το  21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων      οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ, για οχήματα οποιουδήποτε  βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής  κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί  από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν
  • Να   έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που  ισχύουν για την κατηγορία Γ.
  • Να  επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

2. Παράβολο 50+107+10+10+ 30€  από δημοσιο ταμειο.

3. Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:

·  Αίματος –Ουρίας – Σακχάρου

·  Ακτινογραφία θώρακος

·  Καρδιογράφημα

4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:

·  Βιβλιάριο υγείας  +  Αστυνομική ταυτότητά

·  Δύο (2) φωτογραφίες

·  Απολυτηρίου στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)

. 20 ευρω

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης (διδεται απο την σχολη)

7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος

8. Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (διδεται απο την σχολη)

 Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

2. Παράβολο 30 +107+10+10 € από δημοσιο ταμειο

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

5. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης (διδεται απο την σχολη)

6. Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (διδεται απο την σχολη)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικά: 7 ώρες

Πρακτικά: 10 ώρες


Επιστροφή

TOP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress