Κατηγορία D

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία “Δ”.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Να έχει την κανονική του διαμονή      στην Ελλάδα.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης,      ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων      των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας      οδήγησης κατηγορίας Β΄, τουλάχιστον.
  • Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της      ηλικίας του.
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις      σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ.
  • Να επιτύχει σε θεωρητική και      πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
  • Να έχει προϋπηρεσία ενός έτους,      τουλάχιστον, σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορίας Γ ή Γ+Ε) κατά τη      διάρκεια του οποίου να έχει πραγματοποιήσει 120 ημερομίσθια, τουλάχιστον.      Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τέτοια προϋπηρεσία του      χορηγείται άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ΄ για οδήγηση μέχρι ακτίνας 50      χιλιομέτρων.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Έξι (6) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

2. Παράβολο 90 € + 30 €  από την Εθνική Τράπεζα και

3. Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:

·    Αίματος – Ουρίας – Σακχάρου

·    Ακτινογραφία θώρακος

·    Καρδιογράφημα

4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:

·    Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά

·   Παράβολο τράπεζας + Δύο (2) φωτογραφίες

·    Απολυτηρίου στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος

7. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης

8. Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

9. Φάκελος

10. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

2. Παράβολο 30€ από Εθνική Τράπεζα

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

5. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης

6. Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

7. Φάκελος

8. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικά: 7 ώρες

Πρακτικά: 10 ώρες  η 6 ώρες αν έχει δίπλωμα κατηγορίας Γ


Επιστροφή

TOP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress