Κατηγορία DE

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία “Δ+E”.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να      έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να      μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους      της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και      Λιχτενστάιν).
 • Να      είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ ή Δ τουλάχιστον.
 • Να      έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Να      επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Τέσσερις      (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο      30 €  από την Εθνική Τράπεζα
 • Επικυρωμένο      φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένο      φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη      Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη      Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ , και ότι δεν      κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος
 • Παράβολα      Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται

Πρακτικά: 8 ώρες


Επιστροφή

TOP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress