ΤΑΧΙ

Για την Έκδοση Ειδικής Αδείας Οδηγού Ταξί απαιτούνται

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Για κάτοχο ερασιτεχνικού διπλώματος.

1.   6 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).
(Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

2.   Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

3.   Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.
(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

4.   Α.Φ.Μ.

5.   Βιβλιάριο Υγείας.
Εάν δεν έχει βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να κάνει γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος.

6.   Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου.
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

7.   Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

8.   Παράβολο 90 Ευρώ (2×45) από Εθνική Τράπεζα για παθολόγο-οφθαλμίατρο.

9.   Παράβολο 30 Ευρώ από Εθνική Τράπεζα για έκδοση νέου διπλώματος.

10.  Παράβολο 30 Ευρώ για την έκδοση ειδικής κάρτας (από δημόσιο ταμείο).

11.  Παράβολο 6 Ευρώ για την κατάθεση δικαιολογητικών (από δημόσιο ταμείο).

Β. Για κάτοχο επαγγελματικού διπλώματος σε ισχύ.

1.   2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).
(Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

2.   Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

3.   Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.
(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

4.   Α.Φ.Μ.

5.   Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου.
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

6.   Παράβολο 30 Ευρώ για την έκδοση ειδικής κάρτας (από δημόσιο ταμείο).

7.   Παράβολο 6 Ευρώ για την κατάθεση δικαιολογητικών (από δημόσιο ταμείο).

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

1.   Ο υποψήφιος πηγαίνει σε γιατρούς (οφθαλμίατρο & παθολόγο) που έχουν    σύμβαση με το υπουργείο μεταφορών.

2.   Κάνει επικύρωση σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα των αιτήσεων και των φωτοτυπιών.

3.   Καταθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Μεταφορών για την έκδοση κάρτας υποψήφιου οδηγού ταξί.

4.   Προγραμματίζει ημερομηνία για την γραπτή εξέταση.

3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Ο υποψήφιος οδηγός ταξί θα εξεταστεί γραπτός στα εξής ερωτηματολόγια:

α. Ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών.

β. Ερωτηματολόγιο για απόκτηση ειδικής αδείας οδηγού ταξί με τα εξής θέματα: Κανονισμοί, Α΄ Βοήθειες, Τεχνικά Θέματα, Τοπικά Θέματα κλπ.

Η σχολή μας αναλαμβάνει και τα 3 στάδια της διαδικασίας.

-> Σας καθοδηγούμε στην συλλογή και συμπλήρωση των δικαιολογητικών. 

-> Εκδίδουμε την κάρτα υποψήφιου οδηγού ταξί.
-> Σας προετοιμάζουμε για τις γραπτές εξετάσεις και προγραμματίζουμε την ημερομηνία εξέτασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. O αιτών να έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

    2.  Nα μην εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία.

    3.  Πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο τύπου Α.

    4.  Εάν αποτύχει στις γραπτές εξετάσεις πρέπει να καταβάλλει παράβολο  δημοσίου ταμείου αξίας 30  για τον ξανά προγραμματισμό.

    5.  Εάν ο αιτών είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος δεν εξετάζεται στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων.

TOP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress